FUAR ve KONGRE TAŞIMACILIĞI
 Taşıma Hizmetlerimiz
 Etkinlik Hizmetlerimiz
 Etkinlik Lojistiği Hizmetlerimiz
 Türkiye Fuarları Nakliye Sirküleri
 Önemli Bilgiler
 
EVDEN EVE EŞYA TAŞIMACILIĞI
 Naklihane Hizmetlerimiz
 Naklihane Lojistiği Hizmetlerimiz
 Önemli Bilgiler
 
PROJE ve KOMBİNE TAŞIMACILIĞI
 Proje ve Kombine Taşımacılığı
 Ağır, Gabari Dışı Emtia Taşımacılığı
 Saha Lojistik ve Servis Hizmetleri
 Taşıma Talep Formu
 Önemli Bilgiler
 
FORWARDING FAALİYETLERİMİZ
 Deniz,Hava, Kara Taşımacılığı
 Gümrükleme  
 Vendor Yönetimi
 Önemli Bilgiler
 

Önemli Bilgiler


Deniz Yolu Taşımacılığı

Genel Terimler

 • ARMATÖR : Gemi sahibi,taşıyıcı
 • ACENTE : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
 • NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)
 • CO-LOADER:Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
 • FORWARDER : Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
 • BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu konşimentosu
 • A.Master B/L (Ana konşimento)
 • B.House B/L (Ara konşimento)
 • CHARTER TAŞIMA : Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır.
 • CHARTER PARTY : Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir
 • BULK YÜKLEME : Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme.
 • BROKER : Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu
 • RO-RO TAŞIMACILIĞI : Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık

Tahliye ve Yükleme Terimleri

 • FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafı
 • FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı
 • LINER IN (LI) : Yükleme masrafının armatöre ait olması
 • LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
 • STUFFING : İstifleme,yükü konteynere yerleştirme
 • ZNSTUFFING : Konteynerin içini boşaltma
 • STEVEDORING : Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti

Liman Terimleri

 • STORAGE : Limanda depolama / ardiye
 • DEMURAJ : Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
 • FREE TIME : Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre.Süre aşımında demuraj uygulanır.
 • THC : (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
 • GEÇİCİ KABUL : Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır

Navlun Terimleri

 • CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaları navluna dahil edilmesi
 • BAF : (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
 • PRİMAJ : Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret
 • WAR RISK SURCHARGE (WRS) : Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
 • HIGH CUBE SURCHARGE : High Cube konteyner için alınan ilave ücret
 • IMCO CHARGE : Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI KISALTMALARI

 

 

İngilizce

Türkçe

AAA

Always Afloat Always Accesible

Daima yüzer halde, daima ulaşılabilir halde

A/S

Alongside

Bordada

BBB

Before Breaking Bulk

Yükü(Dökme) boşaltmaya başlamadan önce

B E

Both ends,At both load/discharge ports

1. her iki uçta da,2. Yükleme/boşaltma limanlar

B/L

Bills of Loading

Konşimento

B/N

Booking Note

Sevkiyat bildirisi

C G

Coast Guard

Sahil Koruma

CHOPT

Charterer's Option

Kiracı opsiyonunda

COP

Custom Of The Port

Liman temülü,usulü

CQD

Custom Quick Despatch

Limanın imkanları dahilinde en hızlı şekilde yükleme veya boşaltma

C/P

Charter Party

Gemi kira kontratı

DEM

Demmurrage

Yükleme ve boşaltmada gecikme bedeli

DWT

Dead Weight Ton-DWT

Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar batırabilecek yük,yakıt,su ve sabit ağırlıklar dahil taşıma kapasitesi

DWCC

Dead Weigth Cargo Carry Capacity-DWCC

Yük Taşıma Kapasitesi

ETA

Estimated Time of Arrival

Geminin tahmini varış tarihi

ETD

Estimated Time of Departure

Geminin tahmini ayrılış tarihi

FD

Free Dispatch

Hızlı yükleme ve boşaltma armatör için geri kazanım sağlamaz

FIOS

Free In and Out Stowed

Tarayıcının yükleme, boşaltma ve istif giderleri ile ilgisi yoktur

FRT

Freigth

Navlun

FLT

Full Liner Terms

Tahliye ve yükleme masrafları armatöre aittir

GA

General Average

Müşterek Avarya

GRT

Gross Register Tonnnage

Geminin tüm kapalı hacimleri feet küp cinsinden 100'e bölümü

GSPB

Good Safe Port Berth

Emin bir liman ve emin bir rıhtım

LH

Lower Hold

Dip ambar

LOA

Length Overall

Geminin tam boyu

MOLOO

More or Less in Owner's Option

Çoğu/Azı armatör opsiyonunda

M/R

Mate's Receipt

Kaptan alındısı

NAABSA

Not Always Afloat But Safely Aground

Daima yüzer halde değil fakat emniyetli şekilde karaya oturabilir

NOR

Notice Of Radiness

Hazırlık mektubu

NRT

Net Register Tonnage

Net tescil notu

PWWD

Per Weather Working Days

Hava şartları uygun her çalışma günü

SD

Single Deck

Gladorasız

SF

Stowage Factor

Hacmin,ağırlığa bölünmesi ile elde edilen istif faktörü

SSHEX

Saturdays Sundays and Hollidays Excluded

Cumartasi Pazar ve tatil günleri hariç

SHINC

Sundays and Hollidays Included

Pazar ve tatil günleri dahil

T/C

Time Charter

Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi

TD

Tween Deck

Glaroda

WIBON

Whether in Berth or Not

Yanaşmış olsun veya olmasın

WICCON

Whether in Custom Cleared or Not

Gümrük kontrolü yapılmış olsun veya olmasın

WIFPON

Whether in Free Pratique Gronted or Not

Sahil-Sıhiye belgesi alınmış olsun veya olmasın

WIPON

Whether in Port or Not

Limanda olsun veya olmasın

Denizyolu Taşımacılığı / Konteyner Tip ve Ölçüleri
Şenlik Mah. Güven Sok. No:4 Ortanca Apt. B Blok Daire:2 Florya / İstanbul
Telefon: (+90212) 662 69 19 pbx Faks: (+90212) 662 69 89
Web: www.iftt.net E-mail: info@iftt.net