Background

Sektörel Fuarlarda Malzemelerin Satışı

Önemli Bilgiler

Sektörel Fuarlarda Malzemelerin Satışı

  • Fuarlarda malzemelerin satışı, ülkemizin gümrük kanunlarına göre mümkündür.
  • Malzemelerin satışı gümrük üzerinden ve gümrüklü antrepo üzerinden mümkündür.
  • Geçici ithalat kati ithalata çevrilir, talep edilen işlemler, satıcı, alıcı ve fowarder tarafından yerine getirilir, vergi ve harçları ödendikten sonra malzemeler nihai alıcısına teslim edilir.
  • Fuardan başka bir ülkeye malzeme satılması da mümkündür.
  • Sektörel fuarlarda perakende satış olmaz.
  • Reklam ve numune malzemeleri satılamaz.
Gümrük Vesikaları

Ülkelerin yerel kanunları değişmektedir. Türkiye’de malzemelerin satışı ve fiili ithalata çevrilmesi için ilave talep edilen vesaikler;

  • Özet beyan - ( Antrepoya satış amaçlı tesliminde )
  • Taahhütname - ( satıcı ve alıcı firmaların eş zamanlı tanzimi )
  • Ticari fatura ( Satıcı tanzim edecektir. )
  • ATR-EURO-menşei ( Eğer malzeme ile beraber gelmemiş ise )