Background

Deniz Yolu Taşımacılığı

Önemli Bilgiler

Deniz Yolu Taşımacılığı

Genel Terimler
 • ARMATÖR : Gemi sahibi,taşıyıcı
 • ACENTE : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
 • NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)
 • CO-LOADER:Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
 • FORWARDER : Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
 • BILL OF LADING(B/L) : Denizyolu konşimentosu
 • A.Master B/L (Ana konşimento)
 • B.House B/L (Ara konşimento)
 • CHARTER TAŞIMA : Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır.
 • CHARTER PARTY : Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir
 • BULK YÜKLEME : Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme.
 • BROKER : Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu
 • RO-RO TAŞIMACILIĞI : Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık
Tahliye ve Yükleme Terimleri
 • FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafı
 • FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı
 • LINER IN (LI) : Yükleme masrafının armatöre ait olması
 • LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
 • STUFFING : İstifleme,yükü konteynere yerleştirme
 • ZNSTUFFING : Konteynerin içini boşaltma
 • STEVEDORING : Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti
Liman Terimleri
 • STORAGE : Limanda depolama / ardiye
 • DEMURAJ : Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
 • FREE TIME : Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre.Süre aşımında demuraj uygulanır.
 • THC : (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
 • GEÇİCİ KABUL : Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır
Navlun Terimleri
 • CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaları navluna dahil edilmesi
 • BAF : (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
 • PRİMAJ : Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret
 • WAR RISK SURCHARGE (WRS) : Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
 • HIGH CUBE SURCHARGE : High Cube konteyner için alınan ilave ücret
 • IMCO CHARGE : Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret
Deniz Yolu Taşımacılığı Kısaltmaları
İngilizce Türkçe
AAA Always Afloat Always Accesible Daima yüzer halde, daima ulaşılabilir halde
A/S Alongside Bordada
BBB Before Breaking Bulk Yükü(Dökme) boşaltmaya başlamadan önce
B E Both ends,At both load/discharge ports 1. her iki uçta da,2. Yükleme/boşaltma limanlar
B/L Bills of Loading Konşimento
B/N Booking Note Sevkiyat bildirisi
C G Coast Guard Sahil Koruma
CHOPT Charterer's Option ] Kiracı opsiyonunda
COP Custom Of The Port Liman temülü,usulü
CQD Custom Quick Despatch Limanın imkanları dahilinde en hızlı şekilde yükleme veya boşaltma
C/P Charter Party Gemi kira kontratı
DEM Demmurrage Yükleme ve boşaltmada gecikme bedeli
DWT Dead Weight Ton-DWT Gemiyi ortalama çektiği su hattına kadar batırabilecek yük,yakıt,su ve sabit ağırlıklar dahil taşıma kapasitesi
DWCC Dead Weigth Cargo Carry Capacity-DWCC Yük Taşıma Kapasitesi
ETA Estimated Time of Arrival Geminin tahmini varış tarihi
ETD Estimated Time of Departure Geminin tahmini ayrılış tarihi
FD Free Dispatch Hızlı yükleme ve boşaltma armatör için geri kazanım sağlamaz
FIOS Free In and Out Stowed Tarayıcının yükleme, boşaltma ve istif giderleri ile ilgisi yoktur
FRT Freigth Navlun
FLT Full Liner Terms Tahliye ve yükleme masrafları armatöre aittir
GA General Average Müşterek Avarya
GRT Gross Register Tonnnage Geminin tüm kapalı hacimleri feet küp cinsinden 100'e bölümü
GSPB Good Safe Port Berth Emin bir liman ve emin bir rıhtım
LH Lower Hold Dip ambar
LOA Length Overall Geminin tam boyu
MOLOO More or Less in Owner's Option Çoğu/Azı armatör opsiyonunda
M/R Mate's Receipt Kaptan alındısı
NAABSA Not Always Afloat But Safely Aground Daima yüzer halde değil fakat emniyetli şekilde karaya oturabilir
NOR Notice Of Radiness Hazırlık mektubu
NRT Net Register Tonnage Net tescil notu
PWWD Per Weather Working Days Hava şartları uygun her çalışma günü
SD Single Deck Gladorasız
SSHEX Saturdays Sundays and Hollidays Excluded Cumartasi Pazar ve tatil günleri hariç
SHINC Sundays and Hollidays Included Pazar ve tatil günleri dahil
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kiralama sözleşmesi
TD Tween Deck Glaroda
WIBON Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olmasın
WICCON Whether in Custom Cleared or Not Gümrük kontrolü yapılmış olsun veya olmasın
WIFPON Whether in Free Pratique Gronted or Not Sahil-Sıhiye belgesi alınmış olsun veya olmasın
WIPON Whether in Port or Not Limanda olsun veya olmasın
Denizyolu Taşımacılığı / Konteyner Tip ve Ölçüleri