Background

Fuar Eşyası Tanımları

Önemli Bilgiler

Fuar Eşyası Tanımları

A - Fuar Süresince Teşhir Amaçlı Eşyalar
 • Fuarlarda sadece teşhir ve tanıtım amaçlıdır.
 • Mahreç ( Kendi ) ülkesinde geçici ihracat – fuar ülkesinde geçici ithalat yapılır. Fuar bitimi malzemeler geri dönmelidir.
 • Gittiği ülkenin gümrük kanuna bağlı olarak satılması mümkün olabilir.
Gümrük Vesikaları
 • Ata karnesi veya fatura / invoice
 • ATR- EURO üyesi ülkeler
 • EURO - EFTA üyesi ülkeler
 • Menşei - Diğer ülkeler
 • Konşimento - Nakliye şekline göre
B - Fuarda Bedelsiz Dağıtılacak Reklam Amaçlı Numuneler
 • Fuarlarda ücretsiz dağıtımı yapılacak reklam ve ticari numune amaçlı eşyalardır.
 • Mahreç ülkesinde kati ve bedelsiz ihracat ve fuar ülkesinde kati ithalatı yapılır. Malzemeler ihraç edilen ülkeye geri dönmezler.
 • Perakende satışa müsaadeli bazı fuarlarda satışı mümkündür.
Gümrük Vesikaları
 • Fatura / Invoice
 • ATR - EURO üyesi ülkeler
 • EURO - EFTA üyesi ülkeler
 • Menşei - Diğer ülkeler
 • Konşimento - Nakliye şekline göre