Background

Ata Karnesi Nedir?

Önemli Bilgiler

Ata Karnesi Nedir?

Geçici ihracat - ithalat için gümrük geçiş karnesidir.
Fransızcası : Admission temporaire
İngilizcesi : Temporary admission
Türkçesi : Geçici Kabul

Faydaları

  • Gittiği ülkede gümrük teminatı aranmaz
  • Basitleştirilmiş gümrük işlemine tabi tutulur
  • Genelde başka bir gümrük belgesi düzenlemeye gerek yoktur
  • Yolcu beraberi ticari eşyalar içinde kullanılmaktadır

Nereden Temin Edilir?

  • Belirli şartlarda ve teminat karşılığı, ilgili ülkelerin ticaret, sanayi odaları ve diğer yetkili merciler tarafından temin edilir.
  • Ülkemizde katılımcının üyesi olduğu ticaret ve sanayi odalarından temin edilir.

Nerelerde Kullanılmaz?

  • Fuarlarda dağıtılacak numune, reklam amaçlı malzemeler, tüketilecek gıda, tarım ve sarf malzeme ürünleri için kullanılmaz.
  • Ata Karne Sistemine dahil olamayan ülkelerde kullanılmaz ve tanzim edilmez.